Tok Studiów

Akademia Katolicka w Warszawie - Studium Muzyki Kościelnej przygotowuje kandydatów do posługi muzyka kościelnego. Tok nauki w Studium został tak ukształtowany, aby absolwenci byli przygotowani nie tylko do gry liturgicznej i koncertowej, ale także do nauki śpiewu oraz prowadzenia zespołów wokalnych. Mogą podejmować pracę w Kościele rzymsko-katolickim jako organiści, psalmiści, kantorzy czy dyrygenci scholi liturgicznej lub chóru.

Zasadniczo nauka trwa 5 lat i mogą ją podjąć także osoby uczące się gdzie indziej lub pracujące. Rok nauki trwa od września do czerwca. Zajęcia wspólne dla wszystkich kursów odbywają się w poniedziałki w godz. 1500 - 2030, zaś lekcje indywidualne od poniedziałku do piątku. Wykłady z teologii (dla realizujących studia magisterskie) odbywają się w soboty.

Do dyspozycji studentów są instrumenty będące własnością Studium : 3 organy piszczałkowe,         3 organy cyfrowe oraz pianina i fortepiany. Studenci mają możliwość ćwiczenia na organach w siedzibie Instytutu 6 dni w tygodniu.

Studium posiada dla studentów własną bibliotekę oraz czytelnię.

Absolwenci Studium otrzymują dyplom I, II stopnia lub świadectwo kwalifikacyjne organisty III stopnia (w zależności od wykształcenia muzycznego i wykształcenia ogólnego) uprawniający do podjęcia pracy muzyka kościelnego.

W Studium są prowadzone następujące zajęcia

  • lekcje indywidualne: gra na fortepianie, gra na organach, emisja głosu, gra liturgiczna, improwizacja organowa (obowiązkowa tylko na dyplom I stopnia);
  • wykłady: teologia muzyki, liturgika, historia muzyki kościelnej, organoznawstwo, formy muzyczne, prawodawstwo muzyki kościelnej, zasady muzyki, zasady śpiewu gregoriańskiego, harmonia, harmonia modalna, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych;
  • ćwiczenia wspólne: śpiew liturgiczny, kształcenie słuchu,chorał gregoriański, cheironomia, ćwiczenia z harmonii, harmonizacja pieśni modalnych, dyrygentura chóralna, ćwiczenia z metodyki, pieśń kościelna, kontrapunkt, chór.

Ponadto dwukrotnie w czasie nauki każdy student występuje publicznie podczas audycji akompaniując do śpiewu wspólnego oraz wykonując program na organach, zaś przed egzaminem dyplomowym jest zobowiązany do praktyki organistowskiej.

Duże zróżnicowanie umiejętności kandydatów zgłaszających się do Studium (niektórzy wcześniej zdobywali wiedzę i umiejętności muzyczne w różnych szkołach lub ogniskach muzycznych) pozwalają na zróżnicowany program pracy w ramach zajęć indywidualnych. Dyplomanci uzyskują zgodnie z Normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce dyplom I stopnia (najwyższe kwalifikacje zawodowe ), II stopnia lub świadectwo kwalifikacyjne organisty III stopnia.

Po uzyskaniu absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów toku studiów) student przystępuje do egzaminu dyplomowego. Jego pierwsza część tzw. „zamknięta” (wyłącznie przed Komisją Egzaminacyjną) obejmuje grę liturgiczną, zaś II część „otwarta” jest recitalem organowym.