Rekrutacja

O przyjęciu do Studium decyduje egzamin wstępny (w połowie czerwca) i orzeczenie Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowa rekrutacja odbywa się na poczatku września, o ile pozostały wolne miejsca.

Studium prowadzi roczny kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych (tzw. "0") . Przyjmowani są wszyscy kandydaci w kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc. Na program kursu składają się: zasady muzyki, śpiew liturgiczny, chór, kształcenie słuchu oraz lekcje indywidualne emisji głosu i gry na fortepianie. Uczestnictwo w zajęciach kursu przygotowawczego nie gwarantuje dalszej nauki w Instytucie.

Absolwenci szkół muzycznych II st. mogą ubiegać się o przyjęcie na rok II po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego, który odbywa się rokrocznie w połowie czerwca.

Do nauki niezbędne jest posiadanie własnego pianina lub fortepianu, bądź stały dostęp do instrumentu w celu ćwiczenia. Program 5-letniej nauki obejmuje 25 przedmiotów (Zobacz STUDIA).

Kandydaci składają następujące dokumenty:
  • Podanie
  • Życiorys
  • Opinia od Księdza Proboszcza ze swojej parafii
  • 3 zdjęcia
  • Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów (do wglądu) oraz 1 kopia
  • Kopia świadectwa szkoły muzycznej II st. (przy ubieganiu się o przyjęcie na rok II)

Wpisanie na listę kursu przygotowawczego następuje po złożeniu ww. dokumentów oraz wniesieniu opłaty semestralnej (administracyjna oraz za zajęcia zbiorowe). Obecnie wynosi ona 750 zł.

Opłaty za lekcje indywidualne są regulowane co miesiąc.

Konto Studium Muzyki Kościelnej:
AKW

25 1240 1037 1111 0000 0694 0777

Tytułem:

Nazwisko i imię, SMK, semestr.

Egzamin wstępny na I rok obejmuje:
  • zasady muzyki - znajomość koła kwintowego, interwałów;
  • kształcenie słuchu - dyktando dźwiękowe i rytmiczne, odległości do oktawy;
  • solfeż - śpiew ćwiczeń (nr 1 – 30) z Małego solfeża K.Lasockiego, dowolna pieśń kościelna lub piosenka religijna;
  • fortepian (program minimum): a/ gamy i pasaże do 2 znaków - równolegle przez 4 oktawy oraz kadencje w układzie skupionym w pozycji prymy ; b/ trzy utwory: polifoniczny ( np. Dawne tańce i melodie lub Łatwe utwory J.S.Bacha ), etiuda i sonatina. Gamy i pasaże mają być grane z pamięci, natomiast utwory mogą być grane z nut.