Dyrektor Studium:

ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Od 1982 r. dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów ( od 2021 Studium Muzyki Kościelnej ) ; konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej archidiecezji warszawskiej; członek - założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; członek CEDAME (Conférence Européenne des Associations de Musique d'Église); przewodniczący Rady Artystycznej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej; honorowy prezes Federacji Caecilianum, członek Zespołu Recenzentów półrocznika Liturgia Sacra Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, członek Rady Naukowej rocznika Musica Ecclesiastica  Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Odznaczony przez papieża Jana Pawla II godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.

Studiował w Warszawie (ATK, WMSD) i Rzymie (Pontificio Istituto di Musica Sacra). W latach 1970 – 1974 pracował jako organista w bazylice archikatedralnej w Warszawie; wykonywał recitale w 5 krajach Europy. W 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wykładowca w Studium Muzyczno-Liturgicznym dla sióstr zakonnych w Aninie; w Seminarium OO. Jezuitów Bobolanum w Warszawie; w filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Wilnie; w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkole Pedagogicznej, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; w Studium Organistowskim w Toruniu (jest jego organizatorem) oraz w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych głównie muzyce liturgicznej. W latach 2002 – 2008 był proboszczem parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1983 r. zorganizował Chór Archikatedry Warszawskiej, którym kierował przez 21 lat. Jako dyrygent chóru wykonał ok. 350 koncertów w 20 krajach, nagrał 8 płyt z polską muzyką religijną. Na początku lat 90-tych XX w. organizował Związek Chórów Kościelnych Caecilianum  i przez 10 lat był prezesem Zarządu Głównego. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem wielu wybitnych wirtuozów organowych, śpiewaków, orkiestr, chórów (od 1988 r. odbyło się ponad 500 koncertów).

W Akademii Katolickiej prowadzi wykłady i ćwiczenia z: historii muzyki kościelnej, liturgiki, chorału gregoriańskiego, cheironomii, harmonii, prawodawstwa muzyki liturgicznej, pieśni kościelnej.

Pedagodzy:

mgr Marta Antoszewska

Ukończyła studia muzyczne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i podyplomowe w dziedzinie muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

Jako pedagog-pianista wykształciła ponad 30 laureatów konkursów pianistycznych. W 2016 wydała autorski podręcznik „Fortepian dla początkujących”. Prowadziła wykłady nt. „Problem dysleksji w nauce gry na fortepianie” i „Elementy muzykoterapii w realizacji procesu nauczania gry na instrumencie”.

Od 1993 jest współwłaścicielką Agencji Działań Artystycznych, gdzie zajmuje się przygotowaniem dzieci do edukacji muzycznej. Jako muzykoterapeuta prowadzi warsztaty i szkolenia dla zainteresowanych  grup zawodowych: studentów psychologii, pedagogów, medyków. Jest autorką licznych artykułów i opinii eksperckich w zakresie muzykoterapii w polskiej prasie i telewizji.

dr Witold Błaszczyk

Artysta muzyk i pedagog. Absolwent dwóch wydziałów: Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie organów profesora Józefa Serafina, oraz Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej profesora Andrzeja Banasiewicza w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od 1984 r. prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, harmonii i organów w Studium Muzyki Kościelnej. W roku 1999 w Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuki muzycznej. Jako organista i kameralista wykonał ponad 350 koncertów w pięciu krajach Europy. Ratownik wodny, alpinista ze stopniem taternika samodzielnego, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów. Odznaczony medalem Prymasa Polski Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.

W Studium prowadzi zajęcia z organów, harmonii, dyrygentury chóralnej, chóru oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

ks. mgr lic. Radosław Jurewicz

Urodzony w Warszawie, w 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Studium prowadzi zajęcia z teologii muzyki, zasad muzyki oraz śpiewu liturgicznego.

mgr Tomasz Kalisz

Organista, muzykolog, kompozytor. Po ukończeniu studiów w Warszawie doskonalił umiejętności na mistrzowskich kursach interpretacji organowej pod kierunkiem m.in.: Guy Boveta, Zsigmonda Szathmary, Wolfganga Zerera, Jeana Regnery, Ludgera Lohmanna. W 1989 roku był stypendystą Międzynarodowej Akademii Muzyki Baroku w Les Andelys (Francja). Organista kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Prowadzi seminaria dotyczące wykonawstwa muzyki dawnej. Jako publicysta współpracował z pismami: Welcome, Studio, Ruch muzyczny, Muzyka 21, a także z katolickim radiem Józef (udział w cyklach audycji Eteryczna Akademia Sztuki oraz Musica in Ecclesia). Koncertował w wielu ośrodkach krajowych a także w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Dokonał nagrań dla: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, rozgłośni katolickich, sieci NBC oraz firm fonograficznych. W roku 2006 ukazał się zbiór jego kompozycji opartych na tematach polskich pieśni kościelnych. Niektóre z nich nagrał na płycie A.M.D.G. wydanej w 2012 r. Odznaczony przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.

W Studium prowadzi zajęcia z organów, harmonii, kontrapunktu,improwizacji organowej, form muzycznych, organoznawstwa oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

mgr Sławomir Kuczek

Absolwent wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Występował na scenie Teatru Muzycznego w Lublinie i jako solista w Zespole Pieśni i Tańca SCH w Warszawie. Śpiewał z zespołami: Musica Mundana, Musica Sacra. Jest założycielem Chóru Canticum Sacrum w Warszawie, założycielem i dyrygentem Zespołu Con Forza w Warszawie oraz współtwórcą i członkiem Zespołu  The Nine, z którym odbył tournee po USA. Koncertował w Polsce i w kilkunastu krajach na 5 kontynentach. W dorobku artystycznym ma nagrania płytowe oraz występy radiowe.

Obecnie pracuje jako organista w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach; jest reżyserem i kierownikiem artystycznym grupy kabaretowej Zadra w Aninie oraz prowadzi zajęcia muzyczne i teatralne przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

W Akademii Katolickiej prowadzi klasę fortepianu oraz zajęcia z historii muzyki.

mgr Joanna Kuczewska

Dyrygent i pedagog. Jest założycielką i dyrygentem chóru Spes in Deo w par. św. Zygmunta w Warszawie. W Studium prowadzi zajęcia z emisji głosu, metodyki prowadzenia zespołów wokalnych i chóru. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej.

mgr Anna Kurpińska

Wokalistka i pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (klasa śpiewu prof. Jadwigi Dzikówny) i studiów podyplomowych emisji głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Regularnie konceruje. Występowała m.in. w Kanadzie, Grecji, Włoszech, dokonała wielu nagrań dla TVP. Jest solistką Filharmonii im. R. Traugutta w Warszawie i jurorką różnych konkursów muzycznych. Występowała również w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej. W Studium prowadzi zajęcia z emisji głosu.

mgr Paweł Miazga

Urodził się w 1978 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Edukacji Muzycznej (Muzyka kościelna) Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN.

Jako organista współpracuje z kościołem SS. Wizytek w Warszawie oraz orkiestrą Sinfonia Viva, a jako autor artykułów i recenzent z kwartalnikiem kulturalnym Opcje.

W Akademii Katolickiej prowadzi zajęcia z harmonii, organów, harmonii modalnej oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

dr Agnieszka Rybak - Piotrowska

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Umiejętności doskonaliła na kursach organowych w Warszawie, Katowicach, Kamieniu Pomorskim, Krzeszowie, Soro (Dania), Alpe d'Huez ( Francja). Pracę pedagogiczną łączy z licznymi recitalami i koncertami. Wykonała ponad 150 koncertów w kraju i za granicą (USA, Włochy, Niemcy, Rosja, Białoruś). Ma w swym dorobku nagrania na płyty CD i DVD (na organach w warszawskiej archikatedrze), w tym chętnie słuchaną i oglądaną Suitę Powstania Warszawskiego 1944. Z okazji Roku Chopinowskiego zagrała dwa Wielkie Koncerty Organowe w Chicago z ramienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Była jurorem w licznych konkursach chórów kościelnych. Współpracuje z wieloma solistami, chórami i orkiestrami. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej. Jest członkiem Towarzystwa im. Mariana Sawy a także członkiem Stowarzyszenia Pro Musica Organa. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuk muzycznych. Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.

W Studium prowadzi zajęcia z organów, kształcenia słuchu oraz harmonizacji pieśni kościelnych.